Naleving Arbozorgverplichtingen verslechterd.

Terug

Belangrijke arbozorgverplichtingen worden steeds slechter nageleefd. Vooral kleine werkgevers zijn vaak niet bekend met de verplichtingen die het stelsel voor arbozorg oplegt. De werkgevers zien de verplichtingen in de Arbowet vooral als een administratieve verplichting.
Publicatiedatum 09/09/2013

Volg ons op social media