Niet werken door ziekte is geen werkweigering

Terug

Een werkgever wil een werkneemster ontslaan wegens (onder meer) het niet opvolgen van de instructie om op het werk dan wel op een gesprek te verschijnen. De werkneemster had zich echter ziek gemeld en dus kan de instructie niet als redelijk worden beschouwd. Ook is niet gebleken dat zij niet bereid was tot een gesprek. Dat het contact niet mogelijk was op het moment en de wijze die de werkgever voor ogen stond, is werkneemster niet aan te rekenen. Het ontbindingsverzoek wordt dan ook afgewezen.

Publicatiedatum 12/03/2016

Volg ons op social media