Onboarding in een (nieuwe) organisatie

Terug

Door nieuwe medewerkers op goede wijze te laten landen in de organisatie, zijn ze sneller productief, voelen ze zich meer betrokken en vertrekken ze minder snel.

Onboarding of de socialisatie van nieuwe medewerkers gaat verder dan een eenvoudige introductie tot de werkplek. Onboarding verwijst naar het mechanisme waardoor nieuwe medewerkers de nodige kennis, vaardigheden en gedrag verwerven om insiders te worden binnen de organisatie.

Praktische zaken
Het is een traject dat moet zijn verankerd in alle onderdelen van de organisatie. In dit traject is aandacht voor de praktische zaken waardoor een werknemer zijn werk kan doen: toegangspas, een computer met account voor de benodigde systemen, een telefoon en visitekaartjes.

Talentmanagement
Maar onboarding gaat vooral ook over de bedrijfscultuur, de visie en missie van de organisatie, samenwerking met de collega’s en talentmanagement. Goed toegepast zorgt het voor de complete integratie van nieuwe medewerkers in de organisatie.

Het doel is niet alleen om ervoor te zorgen dat de werknemer zich zo snel mogelijk thuis voelt in de organisatie en daardoor sneller productief is, maar ook om ervoor te zorgen dat werknemers minder snel vertrekken. Ook kan het principe van onboarding worden toegepast voor werknemers die binnen de organisatie van functie of werkplek veranderen.

De vier C’s van onboarding
Het principe van onboarding is onder te verdelen in vier C’s, met soms nog een vijfde eraan toegevoegd.

Compliance – Wat zijn de basisregels waar iedereen zich aan dient te houden? Dit zijn de wettelijke regels, maar ook het bedrijfsreglement op het gebied van ziekmeldingen, omgangsvormen en anti-pestbeleid, veiligheidsregels en vertrouwelijkheid.

Clarification – Wat is de rol van de nieuwe medewerker? Wat wordt er van hem of haar verwacht? Welke persoonlijke doelen dient hij te halen? En wat mag hij of zij van de organisatie verwachten?

Culture – Nieuwe werknemers moeten vanaf de eerste dag worden ondergedompeld in de bedrijfscultuur. Iedereen moet bekend zijn met de missie, visie en waarden van de organisatie.

Connection – Elke organisatie kent zijn groepen, subgroepen en netwerken. Zorg dat nieuwe werknemers de sociale structuur van de organisatie kennen en er ook bekend mee zijn.

De vijfde C die sommige HR-professionals aan dit rijtje toevoegen is de C van Check back, het vragen om een reactie op de introductie en de daaropvolgende inwerkingsperiode. Managers moeten er volgens dit principe een punt van maken om na dertig dagen, na zestig dagen en na drie maanden te vragen hoe het gaat met de nieuwe werknemer.

Publicatiedatum 20/07/2017
Onboarding in een (nieuwe) organisatie

Volg ons op social media