Ontbindingsprocedure bij de kantonrechter

Terug

Ook het procesreglement voor de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter voorziet in de mogelijkheid voor partijen om gezamenlijk om uitstel te verzoeken. Dit kan in ieder geval voordat de mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden.

In hoeverre een kantonrechter na de mondelinge behandeling het wijzen van de beschikking op verzoek van partijen aan zal houden, zal van de kantonrechter zelf afhangen.

In beginsel bestaat er echter geen reden voor de rechter om niet met een aanhouding van twee weken, hangende de bedenktermijn, in te stemmen. Nu de ontbindingsprocedure haar aanvang neemt op het moment van indiening van het verzoekschrift, kan de langere proceduretijd wel in mindering worden gebracht op de opzegtermijn, zolang een opzegtermijn van minstens één maand resteert.

Bij langere opzegtermijnen heeft de werkgever daarom met een aanhouding niets te verliezen, bij korte opzegtermijnen mogelijk wel.

Publicatiedatum 26/08/2015

Volg ons op social media