Ontslag om werken tijdens arbeidsongeschiktheid

Terug

De werknemer is al sinds 2004 werkzaam als zweminstructeur. Zijn werkgever, de gemeente Den Haag geeft de man in 2011 toestemming voor het verrichten van nevenwerkzaamheden. Hieraan zijn echter wel voorwaarden verbonden. Om een eventuele re-integratie niet te hinderen, mag de man geen nevenwerkzaamheden uitvoeren als hij voor zijn reguliere werk arbeidsongeschikt is.

Arbeidsdeskundig onderzoek
In september 2014 meldt de zweminstructeur zich ziek. Hij wordt onderzocht door de Polikliniek Mens en Arbeid van het Academisch Medisch Centrum. Uit het onderzoek blijkt dat hij een blijvende medische beperking heeft: hij kan niet tegen chloor. Een half jaar later vindt een arbeidsdeskundig onderzoek plaats. De prognose is niet gunstig: zijn eigen werk als zweminstructeur is niet passend en is ook niet passend te maken.

Re-integratie verloopt niet voorspoedig
De gemeente wijst hem aan als re-integratiekandidaat wegens ziekte. De re-integratie verloopt niet voorspoedig. Begin juli 2015 meldt de man dat hij te veel pijn heeft om zijn re-integratiewerkzaamheden uit te voeren.

Onafhankelijk onderzoek
Wat hij niet weet is dat de gemeente inmiddels een onafhankelijk onderzoek heeft verordonneerd om te achterhalen wat de man allemaal uitspookt tijdens de opbouw naar zijn re-integratie tweede spoor. Uit vertrouwelijke berichten zou blijken dat hij het niet zo nauw neemt met zijn re-integratieverplichtingen. De berichten blijken te kloppen. De man werkt elders als zweminstructeur.

Ontslag wegens ernstig plichtsverzuim
De gemeente ontslaat de man wegens ernstig plichtsverzuim. Door te werken in gechloreerd zwemwater brengt hij zijn gezondheid schade toe en daarmee ook zijn werkgever. De man maakt bezwaar tegen het ontslag, maar krijgt in 2016 bij de Algemene bezwarencommissie personeelsbesluiten nul op het rekest.

Ontslag een te zware straf?
Dan stapt hij naar de rechter. Daar pakt de zaak gunstiger voor hem uit. De rechtbank vindt dat de gemeente alle recht had om de man een sanctie op te leggen, maar oordeelt dat ontslag een te zware straf is. Volgens de rechtbank heeft de werkgever niet adequaat gereageerd op het signaal dat de man zijn nevenwerkzaamheden niet expliciet heeft gemeld. Ook de inzet van een onderzoeksbureau vindt de rechtbank buiten proportioneel.

Passende sanctie
Daar denkt de gemeente anders over en dus volgt in 2017 een hoger beroep. De Centrale Raad van Beroep vindt dat ontslag wel degelijk een passende sanctie is. Het wordt de werknemer zwaar aangerekend dat hij tegen zijn leidinggevende heeft gezegd dat hij een doktersafspraak had omdat het helemaal niet goed met hem ging. In werkelijkheid was hij die dag aan het werk als zweminstructeur.

Re-integratie tweede spoor
De werkgever heeft er alle belang bij dat de werknemer meewerkt aan de opbouw naar de re-integratie tweede spoor, zo oordeelt de Raad. Door dit bewust niet te doen, heeft de werknemer het strafontslag over zichzelf afgeroepen.

Centrale Raad van Beroep | ECLI:NL:CRVB:2017:2516

Publicatiedatum 01/08/2017

Volg ons op social media