Overtreding concurrentiebeding kost werknemer €15.000,-

Terug

De casus: werknemers switchen van baan
In februari 2010 en maart 2011 treden twee werknemers in dienst als senior projectmanager bij een bedrijf dat zich bezighoudt met het beheer van leegstaand onroerend goed. Het gaat om tijdelijk gebruik van panden, bijvoorbeeld door bewoners of ondernemers die dit tijdelijk kunnen gebruiken als kantoorruimte. De verhuur gebeurt via een huurovereenkomst of een bruikleenovereenkomst. Dit bedrijf noemen we verder bedrijf X.

In de arbeidsovereenkomst van de werknemers is een concurrentiebeding opgenomen. Dit verbiedt hen een jaar lang na het einde van hun arbeidsovereenkomst te gaan werken bij een bedrijf dat dezelfde werkzaamheden uitoefent als bedrijf X. Dit mag alleen als bedrijf X  toestemming geeft.

Beide werknemers zeggen in maart 2013 hun arbeidsovereenkomst op. Vervolgens gaan zij per 1 mei en 1 juni 2013 werken als communicatiemanager bij een bedrijf dat de verhuur van panden voor langere tijd regelt (bedrijf Y). Die panden kunnen gebruikt worden als kantoorruimte, vergaderzaal of werkplek en de verhuur is tegen commerciële prijzen.

Ruim een jaar later ontvangen ze een brief van hun voormalige werkgever X dat ze een boete moeten betalen wegens het overtreden van het concurrentiebeding. Deze boetes bedragen maar liefst € 339.000,- en € 364.000.-. De werknemers zijn het niet eens met deze vordering. De werkgever wil toch graag het geld ontvangen en besluit naar de kantonrechter te stappen.

Naar de kantonrechter
Bedrijf X  gaat naar de kantonrechter en vordert van de werknemers opnieuw € 364.000,- en € 339.000,- wegens overtreding van het concurrentiebeding. De kantonrechter is echter van mening dat er geen sprake is van directe concurrentie en de werknemers hoeven de boete niet te betalen.

Bedrijf X in hoger beroep
Bedrijf X  is het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter en gaat in hoger beroep om alsnog gelijk te krijgen. Het gaat nu vooral om de vraag of bedrijf Y direct concurreert met bedrijf X.

Directe concurrentie
Het hof is het met de werknemers eens dat als twee bedrijven dezelfde klanten benaderen, dit nog niet betekent dat er sprake is van directe concurrentie. Hier is pas sprake van als twee bedrijven op dezelfde markt dezelfde diensten of producten aanbieden. In dit geval gaat het enerzijds om de flexibele verhuur van kantoorruimte tegen commerciële prijzen van  bedrijf Y en anderzijds de  verhuur van kantoorruimte die bedrijf X regelt tegen bruikleenvergoeding. Bedrijf X heeft niet voldoende aangetoond dat dit directe concurrentie is. Wel geeft bedrijf X in hoger beroep aan dat het ook verhuurt tegen commerciële prijzen.

De werknemers hebben nog aangegeven dat als bedrijf X zijn activiteiten heeft uitgebreid nadat zij zijn weggegaan, er nu misschien wel sprake is van direct concurrentie. Hierdoor kan het concurrentiebeding zwaarder op de werknemers zijn gaan wegen, waardoor het niet meer op hen van toepassing is. Als bedrijf X namelijk zijn activiteiten uitbreidt nadat de werknemers zijn weggegaan, kunnen zij dit niet weten en weten ze dus ook niet dat ze het concurrentiebeding overtreden. Dit hebben zij volgens het hof echter niet goed duidelijk gemaakt.

Het hof vindt het alleen belangrijk of bedrijf X deze commerciële activiteiten ook uitvoerde toen de werknemers wel nog in dienst waren. Bedrijf X komt met twee voorbeelden om aan te tonen dat zij inderdaad ook verhuren tegen commerciële prijzen. De werknemers proberen het hof ervan te overtuigen dat dit niet onder directe concurrentie valt, maar het hof vindt hun argumenten niet sterk.

Conclusie van het hof: (deels) directe concurrentie
Het hof komt tot de conclusie dat er sprake is van directe concurrentie en dat de werknemers het concurrentiebeding hebben overtreden. Het hof vindt daarbij wel dat de hoogte van de boete lager moet zijn dan wat bedrijf X vraagt. De werkzaamheden concurreren met een deel van de activiteiten, maar niet met de hoofdactiviteit van bedrijf X. De werknemers wisten niet dat ze het concurrentiebeding gingen overtreden toen ze bij bedrijf Y gingen werken. Verder wist bedrijf X al lange tijd dat de werknemers bij bedrijf Y in dienst waren en had dus al eerder actie kunnen ondernemen. Tot slot is niet gebleken dat bedrijf X schade heeft geleden, dus verlaagt het hof de boete tot € 15.000,- per werknemer.

Publicatiedatum 21/03/2017
Overtreding concurrentiebeding kost werknemer €15.000,-

Volg ons op social media