Overuren: uitbetalen of tijd voor tijd? (bron: mr. J. Wullems)

Terug

Als ondernemer heb je één of meerdere werknemers in dienst. Het gaat goed met jouw bedrijf en de drukte neemt toe. Om je klanten toch op tijd de producten of diensten te leveren vraag je aan je personeel om zich extra in te zetten. Dat betekent dat er extra uren worden gewerkt. Kun je overwerk verplichten? Moet je deze overuren uitbetalen, moet er tijd voor tijd genomen worden of mag je als werkgever een keuze maken tussen beide opties? Wij geven jou een handig overzicht.
 
Kun je overwerk verplichten?
Onder bepaalde omstandigheden kun je van je werknemers eisen dat zij enig overwerk verrichten. Er wordt bij zo’n verzoek namelijk getoetst aan goed werknemerschap. In het verleden is door de rechter al bepaald dat van een goed werknemer ‘enig overwerk’ kan worden gevraagd. (Bij structureel overwerk gelden andere uitgangspunten!)

In veel gevallen waar er door onvoorziene omstandigheden overwerk van de werknemers wordt gevraagd zal jij als werkgever dit overwerk kunnen verplichten. Zeker als er een groot bedrijfsbelang is dat maakt dat de werkzaamheden niet kunnen wachten. In een arbeidsovereenkomst of cao kunnen ook afspraken zijn gemaakt over overwerk. Deze afspraken zijn dan in principe geldend.
 
Moeten overuren uitbetaald worden?
Overuren hoeven niet in alle gevallen uitbetaald te worden. Of jij overwerk moet uitbetalen valt vaak af te leiden uit de arbeidsovereenkomst, het bedrijfsreglement of de cao. Hierin is vaak een regeling opgenomen waarin staat of overuren worden uitbetaald of dat de werknemer deze overuren mag opnemen. Soms is er de mogelijkheid dat de werknemer of werkgever tussen beide opties mag kiezen.
 
Op het moment dat er niets is vastgelegd over overwerk, moet je de werknemer uitbetalen als jij de werknemer hebt opgedragen om over te werken. Ook als uit de omstandigheden blijkt dat jij als werkgever hebt ingestemd met het overwerk, dien je tot uitbetaling over te gaan.
Daarnaast dien je als werkgever een vast patroon aan te houden. Heb je in het verleden overuren uitbetaald of juist tijd voor tijd gegeven, dan kan een werknemer daar nu ook aanspraak op maken.
 
Je hoeft geen overuren uit te betalen als overwerk bij de betreffende functie hoort. Denk bijvoorbeeld aan een hoge managementfunctie of functie als directeur. Daar wordt van geacht dat dit al in het salaris is verwerkt. Werkt een werknemer op eigen initiatief langer door, dan ben je ook niet verplicht om deze overuren uit te betalen.
 
Wat te doen bij problemen?
Ontstaat er tussen jou en je werknemer een discussie over het uitbetalen van overuren omdat er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt? Neem dan contact op met onze juristen. 

Publicatiedatum 19/10/2017
Overuren: uitbetalen of tijd voor tijd? (bron: mr. J. Wullems)

Volg ons op social media