Problemen bij ontslag op staande voet

Terug

Wettelijke voorwaarden bij ontslag op staande voet
Ontslag op staande voet wordt in veel gevallen door de rechter vernietigd omdat niet aan de strenge wettelijke voorwaarden is voldaan. Een van de eisen betreft het mededelen van de reden van ontslag. Veel werkgevers zijn er niet van op de hoogte hoe belangrijk het is om meteen, bij het geven van ontslag op staande voet, aan de wettelijke voorwaarden te voldoen door o.a. de juiste en complete ontslagreden mede te delen.

Dringende reden
Bij ontslag op staande voet moet er sprake zijn van een dringende reden in de zin van artikel 7:677 BW, zoals diefstal, fraude of werkweigering.

Onverwijld
Bovendien moet de opzegging ‘onverwijld’ zijn, en ‘onder gelijktijdige mededeling van de (dringende) redenen’. Bij dat laatste gaat het in de praktijk nog wel eens mis. Deze mededeling is bedoeld om de werknemer in staat te stellen zijn standpunt met betrekking tot het ontslag te bepalen. Hij moet weten waar hij aan toe is, dus duidelijkheid is hier geboden.

Gefixeerde ontslagreden
De medegedeelde reden ‘fixeert’ in beginsel de ontslagreden, zie o.a. ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ7980 Rechtbank Utrecht, 8 juni 2011. De eenmaal gegeven ontslagreden kan achteraf niet meer worden geheeld of uitgebreid. Eens gegeven blijft gegeven!

Schriftelijke bevestiging ontslag
Vaak volgt op een mondeling gegeven ontslag nog een schriftelijke bevestiging. Ook in de schriftelijke bevestiging van het ontslag mogen niet méér redenen worden aangevoerd dan er mondeling, bij het aanzeggen van ontslag op staande voet, al is gedaan. Met andere woorden: als er mondeling een bepaalde reden voor het ontslag is opgegeven, dan mag die achteraf niet (schriftelijk) met nieuwe argumenten worden aangevuld.

Ontslagprocedure
Dat mag later dus ook niet in de ontslagprocedure als de werknemer verweer voert tegen het ontslag, ook daar geldt de gefixeerde ontslagreden.

Bewijs
Dat kan van belang zijn als er bijvoorbeeld bepaalde zaken zijn gestolen, maar niet alle diefstallen kunnen worden bewezen. Wordt dit niet allemaal volledig in de ontslagreden vermeld, dan kan de werkgever achteraf een bewijsprobleem krijgen als de bewezen feiten te mager zijn.

Gedragingen
De Hoge Raad heeft o.a. op 23 april 1993, zie ECLI:NL:HR:1993:ZC0939, verder bepaald dat de ontslagreden niet letterlijk hoeft te worden gegeven, maar ook ‘in een of meer gedragingen besloten kan liggen’. De werkgever hoeft zich dus niet expliciet uit te laten, hoewel hij dat beter wel kan doen. Maar ook dan moet het voor de werknemer aanstonds duidelijk zijn wat er door de werkgever wordt bedoeld; zodat er in redelijkheid geen enkele twijfel kan bestaan over de ontslagreden.

Conclusie
Kortom, werkgevers moeten compleet zijn bij het opgeven van de dringende reden bij het geven van ontslag. Wordt er te weinig aan redenen genoemd, dan mag het achteraf niet meer worden aangevuld en loopt de werkgever het risico dat het ontslag door de rechter wordt vernietigd omdat bepaalde verweten gedragingen niet kunnen worden bewezen.

Publicatiedatum 05/07/2016

Volg ons op social media