Proeftijd in tijdelijke contracten bij nieuwe Wet Werk en Zekerheid

Terug

Het is straks verboden om een proeftijd op te nemen in contracten die niet langer dan een half jaar duren. Tevens dienen werkgevers vanaf 1 juli 2014 een aanzegtermijn van een maand in acht nemen. Men mag eveneens geen concurrentiebeding meer opnemen in een tijdelijk contract, tenzij dit een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft, en krijgen flexwerkers binnen 2 jaar een vast dienstverband, tenzij er een periode van zes maanden of langer tussenbeide overeenkomsten bestaat.
Publicatiedatum 27/02/2014

Volg ons op social media