Rechter accepteert concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst

Terug

Rechter: concurrentiebeding is geldig
De rechter gaat echter niet mee in de redenatie van de werknemer. Volgens de rechter heeft de werkgever voldoende duidelijk gemaakt dat er wel degelijk sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Daarbij laat de rechter meewegen dat:

  • de werkgever de kennis van haar monteurs op peil houdt door hen regelmatig op cursussen te sturen;
  • de werknemer zeer goed op de hoogte is van klantinformatie;
  • de werknemer wetenschap heeft van de prijsstelling van diverse producten en hij bovendien ook bekend is met de omzetten en bedrijfsresultaten.

Ook het argument van de werknemer dat de formulering van de bedrijfsbelangen specifiek gericht had moeten zijn op de zwembadbranche gaat volgens de rechter niet op. De gebruikte (algemene, toevoeging MvG) formulering is volgens de rechter voldoende.

Wel beperkt de rechter het concurrentiebeding in tijd tot een periode van twaalf maanden vanaf het moment dat de werknemer zijn werkzaamheden feitelijk beëindigd heeft. Volgens de rechter is het steeds gebruikelijker dat een concurrentiebeding betrekking heeft op een periode van maximaal twaalf maanden.

Deze uitspraak laat zien dat de ruimte voor werkgevers om in een tijdelijke arbeidsovereenkomst een concurrentie- of relatiebeding op te nemen mogelijk groter is dan tot nu toe werd gedacht. De werknemer in kwestie had niet bepaald een uitzonderlijke functie en bovendien was de formulering van de zwaarwegende belangen in de arbeidsovereenkomst van de werknemer vrij algemeen weergegeven.

Je zou kunnen zeggen dat de gebruikte formulering net zo goed van toepassing zou kunnen zijn op werknemers met een andere (commerciële) functie. Uiteraard zal iedere zaak door een rechter op zijn eigen specifieke omstandigheden beoordeeld worden, maar deze uitspraak zal voor een aantal werkgevers ongetwijfeld aanleiding zijn om ook bij tijdelijke arbeidscontracten een concurrentie- en/of relatiebeding niet op voorhand uit te sluiten.

Publicatiedatum 11/03/2016

Volg ons op social media