Schadevergoeding voor overschrijden redelijke termijn

Terug

Onlangs besliste de Hoge Raad dat een belanghebbende in aanmerking kan komen voor een immateriële schadevergoeding, indien de bezwaarprocedure tegen een WOZ-beschikking langer dan een half jaar duurt. Een eigenaresse van een bedrijfswoning en bedrijfsruimte tekent bezwaar aan tegen de WOZ-beschikking. Naar aanleiding van het bezwaarschrift worden de WOZ-waarden verlaagd. Tegen deze beslissing gaat de eigenaresse in beroep bij de rechtbank. De rechter laat de beslissing op het bezwaar in stand.

Vordering immateriële schade
Vervolgens gaat de eigenaresse in hoger beroep bij het Hof. Zij vordert daarbij niet enkel vernietiging van het besluit, maar daarnaast een vergoeding van de immateriële schade wegens het overschrijden van een redelijke termijn tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure. De bezwaarprocedure heeft zeven maanden en veertien dagen geduurd. De beroepsprocedure heeft anderhalf jaar in beslag genomen.

Overschrijden redelijke termijn
Volgens vaste jurisprudentie duurt de bezwaarprocedure in belastingzaken onredelijk lang, indien deze meer dan een half jaar in beslag neemt. Voor de beroepsprocedure geldt een termijn van anderhalf jaar. Deze termijnen mogen worden overschreden, indien sprake is van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld als de zaak erg ingewikkeld is. Volgens het Hof is in deze kwestie geen sprake van bijzondere omstandigheden die het overschrijden van de termijn rechtvaardigen. Het hof kent daarom de eigenaresse een immateriële schadevergoeding toe van € 500,00.

Oordeel Hoge Raad
Tegen deze beslissing gaat het college van burgemeester en wethouders in cassatie. De Hoge Raad oordeelt dat de termijn van een half jaar voor de bezwaarprocedure ook geldt in geschillen omtrent de WOZ-waarde. Omdat de schadevergoeding voor het eerst in hoger beroep wordt gevorderd, dient echter rekening te worden gehouden met de duur van de hele procedure. Nu de procedure, inclusief hoger beroep, minder dan vier jaren heeft geduurd, is de Hoge Raad van mening dat een redelijke termijn niet is overschreden. De eigenaresse heeft daarom geen recht op een immateriële schadevergoeding.

Publicatiedatum 03/11/2015

Volg ons op social media