Slapend dienstverband toegestaan, maar let op!

Terug

Het Gerechtshof van Arnhem-Leeuwarden bepaalde deze zomer dat een werkgever het dienstverband van zijn arbeidsongeschikte werknemer mag laten slapen, ook als dat bedoeld is om de transitievergoeding te ontwijken.

Transitievergoeding

Sinds de Wet werk en zekerheid hebben werknemer die na twee jaar ziekte worden ontslagen, recht op een transitievergoeding. Om deze vergoeding te vermijden, laten sommige werkgevers daarom het dienstverband slapend in stand.

De werknemer in kwestie, een buschauffeur, stapte zelf naar de rechter om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden onder toekenning van de transitievergoeding. De kantonrechter ontbond weliswaar de arbeidsovereenkomst, maar de vergoeding werd niet toegewezen. Het hof oordeelde net als de kantonrechter dat een werkgever niet verplicht is om een werknemer na twee jaar ziekte direct te ontslaan. Ook als de werkgever het dienstverband alleen in stand hield om zo geen transitievergoeding te hoeven betalen – wat in dit geval niet bewezen kon worden.

Wel voegde het hof eraan toe dat als het verzoek van de werknemer om toekenning van de transitievergoeding wordt geweigerd, die werknemer wel de gelegenheid moet worden geboden zijn verzoek in te trekken. Dat was bij de buschauffeur niet gebeurd. Deze kwam nu wel met erg lege handen te staan.

Risico’s

De uitspraak van het hof zou werkgevers ertoe kunnen brengen om op grote schaal slapende dienstverbanden in stand te houden, maar daar kleven wel degelijk risico’s aan. 

Je moet de werknemer voor zover mogelijk passende arbeid aanbieden.

Verricht de werknemer passende arbeid, dan kan dat worden aangemerkt als nieuw bedongen arbeid. Dat kan ertoe leiden dat als de werknemer opnieuw ziek wordt, je opnieuw twee jaar loon moet doorbetalen.

Doordat het dienstverband doorloopt, blijven de dienstjaren van de werknemer oplopen. Dat houdt dus ook in dat hij een steeds hogere transitievergoeding opbouwt, zonder dat je daar iets voor terugkrijgt. Zodra je uiteindelijk toch tot ontslag wil overgaan, ben je dus uiteindelijk duurder uit.

Publicatiedatum 05/10/2016

Volg ons op social media