Transitievergoeding in MKB

Terug

Transitievergoeding
Als het gaat om de verplichte transitievergoeding, dan neemt het MKB een bijzondere positie in. Voorheen was het al zo dat kleine bedrijven voor 1 juli 2015 een werknemer konden ontslaan zonder een (hoge) ontslagvergoeding te betalen. Dat verschil wordt weliswaar opgeheven, maar het MKB krijgt wel de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe regels.

Heeft je dienstverband twee jaar of langer geduurd, dan heb je als werknemer in de meeste gevallen nu recht op een transitievergoeding. Dat betekent dat kleine bedrijven die het financieel zwaar hebben te maken krijgen met hogere ontslag- en reorganisatiekosten. De manier waarop de transitievergoeding wordt berekend, houdt namelijk geen rekening met bedrijven in financiële nood.

Overgangsregeling
Voor kleine bedrijven in geldnood kan de uitbetaling van meerdere transitievergoedingen tot een faillissementen leiden. Er is daarom een overgangsregeling tot 2020. Kleine bedrijven krijgen in die 5 jaar de tijd om te wennen aan de transitievergoeding die andere bedrijven moeten betalen. Onder klein bedrijf wordt een bedrijf verstaan dat vóór het jaar waarin de betreffende werknemer ontslag krijgt gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst heeft.

Berekening transitievergoeding MKB
Bij de berekening van de hoogte van de transitievergoeding bij ontslag wegens een slechte financiële situatie mag dan uitgegaan worden van de duur van het dienstverband te rekenen vanaf 1 mei 2013.

Dienstjaren voor 1 mei 2013 tellen in dat geval dus niet mee. Hierdoor valt de transitievergoeding een stuk lager uit dan de normale berekening. Wel dient het bedrijf dan aan te tonen dat er inderdaad van een slechte financiële situatie sprake is.

Publicatiedatum 28/07/2015

Volg ons op social media