Transitievergoeding niet volledig uitgekeerd

Terug

Hoogte transitievergoeding
De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend aan de hand van je dienstjaren en maandsalaris. Zo krijg je voor elk gewerkt dienstjaar een derde van je maandsalaris. Na het tiende dienstjaar ontvang je een half maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding bedraagt maximaal 75.000 euro of maximaal het jaarsalaris als je meer verdient dan 75.000 euro.

Aftrekkosten
Je dient er wel rekening mee te houden dat je in sommige gevallen niet het totale bedrag zult ontvangen. Je werkgever mag namelijk verschillende kosten van de transitievergoeding aftrekken. We bespreken de twee meest voorkomende aftrekposten.

Transitiekosten
De zogenaamde transitiekosten mogen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Dit zijn kosten die gemaakt worden voor inspanningen bij de beëindiging van het dienstverband. Deze maatregelen moeten gericht zijn op het voorkomen of beperken van de periode van werkloosheid. Denk hierbij aan outplacement en (om)scholing.

Inzetbaarheidskosten
Inzetbaarheidskosten zijn kosten die gemaakt zijn tijdens het dienstverband. Ook deze kosten mogen van de transitievergoeding worden afgetrokken. Het gaat hier om kosten en inspanningen gericht op een bredere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Het is daarbij wel de bedoeling dat het gaat om kosten en/of opleidingen die geen direct verband houden met de huidige functie. Denk bijvoorbeeld aan een talencursus voor een werknemer die niet werkzaam is in een internationale functie.

Scholing waarbij kennis en vaardigheden worden opgedaan die relevant zijn voor het beter vervullen van de huidige functie of een toekomstige functie binnen het bedrijf zijn dus niet aftrekbaar.

Voorwaarden
Om bovenstaande kosten in mindering te kunnen brengen op je transitievergoeding moet je werkgever wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Publicatiedatum 16/09/2015

Volg ons op social media