Vragen naar gezondheidsprobleem bij sollicitatie?

Terug

Werkgevers of HR-medewerkers mogen bij een sollicitatie geen vragen stellen over de gezondheid van een sollicitant of zijn ziekteverzuim in het verleden. De sollicitant is wel verplicht melding te maken van gezondheidsklachten waarvan hij weet of behoort te weten dat deze hem kunnen belemmeren bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Als de sollicitant van mening is dat zijn gezondheidsklachten geen belemmering zullen vormen voor zijn werk, is hij niet verplicht om hier melding van de doen tijdens de sollicitatieprocedure.
Publicatiedatum 10/09/2013

Volg ons op social media