Whatsappen onder werktijd leidt tot inhouding loon

Terug

Een werkgever hoeft geen loon te betalen als de werknemer niet werkt. Die basisregel kostte een werknemer 1.500 euro; zijn werkgever mocht de tijd dat hij had zitten whatsappen onder werktijd van de rechter inhouden op het loon.

Een werknemer die met ontslag ging, had nog een flink stuwmeer aan verlof: 214,5 uur. In onderling overleg spraken werkgever en werknemer af dat deze vakantie-uren, met een waarde van iets meer dan 5.000 euro, in drie termijnen uitbetaald zouden worden. Maar de werkgever betaalde niet en de werknemer stapte naar de rechter om via die weg de uitbetaling te vorderen.

De werkgever geeft bij de rechter aan dat hij schade heeft geleden die hij mag verrekenen met de verlofdagen. De werkgever doelt onder meer op onverschuldigd loon. De werknemer bleek tijdens zijn dienstverband in een periode van 7 maanden tijdens werktijd regelmatig te whatsappen. Hij wisselde 1255 amoureuze WhatsApp- berichten te uit met diverse vrouwen. Dat deed hij met de telefoon die door het bedrijf ter beschikking was gesteld. In het bedrijfsreglement staat dat alleen incidenteel en beperkt gebruik van bedrijfscommunicatiemiddelen voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Uitgaande van een tijdsbesteding van 5 minuten per bericht komt de werkgever op een bedrag uit van bijna 6.000 euro aan onverschuldigd loon.

Terecht beroep op principe ‘geen arbeid, geen loon’
De rechter vindt dat de werkgever terecht een beroep doet op art. 7:627 BW, het wetsartikel dat bepaalt dat er geen loon verschuldigd is over de tijd dat de werknemer niet werkt. De hoeveelheid berichten overschrijdt het begrip ‘beperkt en incidenteel gebruik’ en in die tijd heeft de werknemer de bedongen arbeid niet verricht. De rechter gaat wel uit van een iets kortere tijdsbesteding per bericht – 2,5 à 3 minuten – en schat de schade van de werkgever op 1.500 euro.

De werknemer heeft na de verrekening van dit bedrag met het bedrag van zijn vakantiedagen nog steeds een vordering op de werkgever. Die moet dat bedrag met een – tot 10% gematigde – wettelijke verhoging en wettelijke rente alsnog uitbetalen.

Werk en privé lopen steeds meer door elkaar heen, zeker bij het gebruik van communicatiemiddelen en social media. Als een werkgever kan aantonen dat een werknemer niet met zijn werk bezig is geweest en dat de oorzaak daarvan niet bij de werkgever ligt, kan er onverschuldigd loon worden teruggevorderd.

ECLI:NL:RBZWB:2016:6927

Publicatiedatum 19/12/2016

Volg ons op social media