Wijziging eigen risicodragerschap WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgehandicapten) vanaf 1 januari 2017 (bron: mr. M. Murrer)

Terug

Met ingang van 1 januari 2017 worden de WGA-vast en WGA-flex voor de werkhervattingskas (Whk) samengevoegd. Deze samenvoeging van de WGA-risico’s houdt in dat de werkgever opnieuw de keuze kan maken om óf het gehele risico via het UWV te verzekeren (publiek) óf dit onder te brengen bij een verzekeraar waarmee de werkgever dus ‘eigen risicodrager’ is (privaat).

De afweging is moeilijk te maken en is zeker een moment om bij stil te staan.

Per 1 januari 2017 kunt u wellicht overstappen van UWV naar een verzekeraar met achterlating van de zieke medewerkers (staartlasten).

Voor met name middelgrote werkgevers (loonsom hoger dan € 319.000,–, maar lager dan € 3.190.000,–) en grote werkgevers (loonsom hoger dan € 3.190.000,–) is het aan te bevelen opnieuw te onderzoeken wat de werkgever per 1 januari 2017 het beste kan doen.

Eigen risicodrager blijven:
Is de werkgever al eigen risicodrager voor de WGA-vast in 2016 en wil hij in 2017 eigenrisicodrager voor de WGA blijven? Uiterlijk 31 december 2016 moet de belastingdienst een nieuwe garantieverklaring van de werkgever hebben ontvangen. In geval er niet op tijd een nieuwe garantieverklaring wordt afgegeven gaat de werkgever automatisch terug naar het publieke bestel (UWV).

Eigen risicodrager worden:
Wil de werkgever in 2017 eigenrisicodrager voor de WGA worden? Het aanvraagformulier inclusief de garantieverklaring moet voor 1 oktober 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn. De echte afweging hiertoe kan de werkgever echter pas in september 2016 maken omdat dan het UWV de premiepercentages 2017 publiceert. Het is dan kort dag voor de werkgever om hiertoe het besluit te nemen.

Let op: De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft adviesrecht bij de keuze om eigenrisicodrager te worden voor de WGA of zich te verzekeren bij het UWV.

Publicatiedatum 10/08/2016

Volg ons op social media