Ziek thuis? Werk niet mee aan je eigen ontslag!

Terug

Werkgever neemt initiatief tot beëindigen arbeidscontract 

Wanneer jij en jouw werkgever beiden akkoord gaan met de beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst, dan heet dit een beëindiging met wederzijds goedvinden. De werkgever zal de afspraken die jullie maken schriftelijk vastleggen in een overeenkomst. Dit wordt een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst genoemd.
Ziek of niet ziek, laat een beëindigingsovereenkomst altijd nakijken door een jurist voordat je een handtekening zet! Uit zo’n overeenkomst moet namelijk duidelijk blijken dat het initiatief bij je werkgever lag. Op basis van dit document bepaalt het UWV of je recht hebt op diverse uitkeringen. Als zieke werknemer gelden er nog een hoop extra regels waar je aan moet voldoen. Zet als zieke werknemer dus nooit zomaar je handtekening onder dit document.

Ziek? Dan geen recht op een WW-uitkering

Ben je werkloos geworden, dan kun je in principe aanspraak maken op een WW-uitkering. Wel zijn er een aantal verplichtingen waar je aan moet voldoen. Zo bestaat er een sollicitatieplicht en moet je direct beschikbaar zijn om weer te kunnen werken. Als je ziek bent, ben je dus niet direct beschikbaar voor werk. De kans is dan ook klein dat je in aanmerking komt voor een WW-uitkering.

Heb je recht op een Ziektewet-uitkering?

Wil je een Ziektewet-uitkering aanvragen, dan mag je binnen de eerste 2 jaar van je ziekte niet meewerken aan je ontslag. Je werkgever moet namelijk gedurende 2 jaar je loon doorbetalen tijdens ziekte. Eindigt je arbeidsovereenkomst, omdat de termijn waarvoor de overeenkomst liep verstreken is, dan zal het UWV jouw loon doorbetalen. Werk je mee aan je eigen ontslag tijdens ziekte, dan ziet het UWV dit als een benadelingshandeling. Omdat je je recht op loondoorbetaling van de werkgever vrijwillig opgeeft, kan het UWV beslissen om geen Ziektewet-uitkering toe te kennen.

Werkgever moet zieke werknemer informeren

Uit een recente uitspraak van de rechter volgt dat de werkgever de werknemer moet informeren over het risico dat hij mogelijk geen uitkering kan krijgen wanneer hij aan zijn eigen ontslag meewerkt.

Pas als zieke werknemer goed op!

Als zieke werknemer heb je niet altijd recht op een uitkering als je meewerkt aan je eigen ontslag. Ben je ziek en stelt de werkgever voor om jouw arbeidsovereenkomst te beëindigen, laat je dan eerst goed informeren door een van onze juristen voordat je een handtekening zet.

Publicatiedatum 01/06/2016

Volg ons op social media