Ziekenhuismedewerker speelt vertrouwelijke informatie door; ontslag op staande voet houdt geen stand (E-grond)

Terug

Werknemer is in dienst van het Maasstad Ziekenhuis in de functie van gespecialiseerd dialyseverpleegkundige. Op enig moment ontvangt het Maasstad Ziekenhuis een e-mail. Hierin meldt een anoniem persoon dat zijn of haar familielid in het Maasstad Ziekenhuis is overleden aan AIDS. Deze in het ziekenhuis aanwezige informatie was uiteraard vertrouwelijk, maar is toch uitgelekt. De anonieme persoon heeft een kennis in het ziekenhuis werken en verdenkt deze ervan de vertrouwelijke informatie te hebben doorgespeeld. Naar aanleiding van voormelde mail heeft Maasstad Ziekenhuis onderzoek gedaan. Als gevolg hiervan wordt werknemer op staande voet ontslagen. Werknemer stelt dat er geen dringende reden voor het ontslag op staande voet is. De kantonrechter volgt werknemer in zijn stelling en heeft Maasstad Ziekenhuis veroordeeld tot toelating van werknemer tot de werkvloer.

Het hof concludeert dat werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door twintig keer het persoonlijk dossier van de patiënt in te zien zonder medeweten en toestemming van de behandelend arts.

Het hof weegt het ernstig verwijtbaar handelen op tegen het feit dat werknemer ten tijde van het ontslag reeds twaalf jaar in dienst was en gesteld noch gebleken is dat zich tijdens zijn dienstverband eerder onregelmatigheden hebben voorgedaan. Het hof concludeert dat een ontslag op staande voet in deze situatie een te zware maatregel is. Wel ziet het hof reden om de arbeidsovereenkomst op grond van ernstig verwijtbaar handelen te ontbinden. Het hof vernietigt de bestreden beschikking ontbindt de arbeidsovereenkomst per 1 augustus 2016.

Publicatiedatum 21/12/2016

Volg ons op social media